Kategori: Flygtninge & Integration

Vejen fra flygtning til direktør kan være kort

Der er en ekstra økonomisk gevinst, når kommunerne hjælper flygtninge med at blive selvstændige i stedet for ’blot’ at skaffe dem et job. Næsten dobbelt så mange flygtninge (11%) som etniske danskere (6%) vælger at starte egen virksomhed, og mange af dem (9%) har ikke-vestlig baggrund. Det konkluderede DA i en undersøgelse i 2016 på

Flygtninge der kan og vil!

Selvfølgelig er det vigtigt at lære dansk, når man kommer til Danmark. Men der er mere til integration end nutids-r’er og forskel på “en” og “et”. Hurra for det fantastisk stærke civilsamfund, og de mange frivillige der gør en formiddabel indsats, men det må aldrig være overladt til tilfældig frivillige at redde menneskers liv, og