Lad børn være børn!

Vil vi finde rigtige løsninger på virkelige problemer, eller skal vi lave symbolpolitik fulgt op af besparelser på det ene område vi ved der virker?

Straf er en reaktiv handling, forståelig og kan være nødvendig for retsfølelsen. Men det løser sjældent problemet, og for at undgå fremtidig kriminalitet, kræves det man ser fremad!
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har besluttet at straffe unge helt ned til 10år, der begår kriminalitet. På trods af advarsler fra forskere, fagfolk indenfor socialpædagogik, socialt arbejde og sågar det kriminalpræventive råd, har man altså insisteret på at straf i højere grad end forebyggelse er vejen frem – for børn helt ned til 10 år.
Som radikal kan jeg kun se et lyspunkt – fremhævelsen af, at netop SSP arbejdet i de enkelte kommuner ”skal løftes markant”! Således beskriver Justitsministeren selv i juni (i år) på ministeriets hjemmeside, at der skal yderligere fokus på at børn og unge ikke ender i en kriminelle løbebane.

I Halsnæs kommune har man Nordsjællandsk rekord i anbragte børn udenfor hjemmet. Med ca 30.000 indbyggere har man over 125 anbragte børn. (Til sammenligning har Hørsholm med ca 27.000 indbyggere 30 anbragte børn.)
I en kommune, hvor flere skoler har indført forbud mod at udskolingselever må forlade skolens område i frikvarter ”fordi de mistænker, at der handles med ulovlige stoffer i lokalområdet” virker det ikke bare bagstræbende at opsige den eneste SSP konsulent, men direkte skadeligt for de unge mennesker, der kunne hjælpes inden de blev en belastning, med både menneskelige og økonomiske konsekvensser.
Siden 2006 er især ungdomskriminaliteten faldet drastisk på landsplan. (72% for de 10-14årige). Men vi ved at især sociale og psykiske problemer i hjemmet er den primære katalysator til ungdomskriminalitet. Og i det lys er det ekstra bekymrende, at netop Halsnæs – til forskel fra næsten resten af Nordsjælland – har oplevet en stigning af netop vold i hjemmet, og kriminalitet i det hele taget. 57,4% flere anmeldelser for vold og trusler i 2017.
I det hele taget må man konkludere, at en regering der lukker nærpolitistationer, og fokuserer på grænsebetjente frem for nærpoliti, og som nu vil stille 10årige foran en dommer, frem for prioritering af sociale tiltag – sammen med en kommune der så skærer den ene stilling væk, der gjorde en præventiv forskel – kun bidrager til yderligere tilbagegang. Som radikal er jeg overbevist om at børns baggrund aldrig på afgøre deres fremtid. Derfor skal voksne, forældre, kommune og regering tage ansvar – også når det kræver tålmodighed og investering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *